Warning: Declaration of Mesmerize_Logo_Nav_Menu::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/pointgbh/ftp/moment24/wp-content/themes/mesmerize-pro/inc/Mesmerize_Logo_Nav_Menu.php on line 0

Warning: Declaration of Mesmerize_Logo_Page_Menu::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/pointgbh/ftp/moment24/wp-content/themes/mesmerize-pro/inc/Mesmerize_Logo_Page_Menu.php on line 0
Point GBH – RODO. Wdrożenie przepisów związanych ochroną danych, szkolenia podnoszące świadomość pracowników, prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych

SZKOLENIA Z NOWYCH ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych  osobowych
jest niewiedza i brak świadomości.

SZKOLENIA

Szkolenie pracowników jest procesem, który rozwija wiedzę, umiejętności i pożądane zachowania.
Właściwa edukacja pomaga wyeliminować jedną z głównych przeszkód stojącą na drodze do realizacji celów każdej organizacji – nieświadomość.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zewnętrzny inspektor ochrony danych to skuteczne narzędzie, dzięki któremu otrzymują Państwo kompleksowe wsparcie w utrzymaniu procesów ochrony
danych osobowych.

WDROŻENIE

Wdrażamy zasady ochrony danych w Państwa firmie tak, aby usprawniły jej funkcjonowanie w procesach biznesowych, systemach informatycznych i obiegu dokumentacji.

SZKOLENIA 
Z OCHRONY DANYCH

Budowanie świadomości związanej z koniecznością ochrony zasobów informacyjnych to inwestycja w ochronę żywotnych interesów organizacji.

SZKOLENIA DOSTĘPNE OD RĘKI

Szkolenie idelane dla przedsiębiorców, którzy chcą szybko przeszkolić swój personel. Dobry wybór, gdy w grę wchodzi przeszkolenie nowego jednego pracownika.   

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Każdy podmiot przetwarzający dane powinien szkolić pracowników w zakresie ich ochrony. Dzięki szkoleniom znacząco poprawia się bezpieczeństwo przetwarzanych przez Państwa danych ponieważ, często najsłabszym ogniwem ich ochrony jest człowiek.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

W oparciu o informacje dotyczące specyfiki działalności Państwa organizacji, przygotujemy i przeprowadzimy profesjonalne szkolenie, dostosowane do Państwa potrzeb i profilu działalności.

RODO – ZASADY, OBOWIĄZKI, PRAWA

Zadaniem jest przeszkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania – a więc powinieneś szkolić nie wszystkich pracowników a tylko tych, którzy w ramach swoich obowiązków pracowniczych przetwarzają dane osobowe.

Przeszkolone osoby:
– znają zasady ochrony zasobów informacyjnych
w przedsiębiorstwie,
– potrafią stosować zasady klasyfikacji informacji,
– wiedzą, jak bezpiecznie przetwarzać informacje,
– mają świadomość, czym są naruszenia ochrony
danychi jak im zapobiegać.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje:

Materiały szkoleniowe

Imienny certyfikat lub zaświadczenie

ZADZWOŃ

PRZYGOTUJEMY OFERTĘ SZKOLEŃ DOSTOSOWANĄ
DO SPACYFIKI PAŃSTWA ORGANIZACJI.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor ochrony danych (IOD), to ekspert wspomagający i nadzorujący organizację w utrzymaniu zgodności procesów przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Inspektor ochrony danych powinien dbać o monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Inspektor ma za zadanie informować administratora, oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO.

Gdy operacje przetwarzania mogą wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator powinien dokonać oceny skutków dla ochrony danych. Obowiązkiem IOD jest udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania. 

Do obowiązków inspektora ochrony danych należy pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główne zadania
inspektora ochrony danych.

Zadzwoń, udzielimy więcej informacji

Zapewnienie zgodności działalności organizacji z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Opracowanie, utrzymanie oraz aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, nadzór nad przestrzeganiem procedury ochrony danych osobowych.

Prowadzenie analiz ryzyka w procesach związanych z przetwarzania danych osobowych.

Inicjowanie działań służących budowaniu świadomości pracowników organizacji w zakresie ochrony i przetwarzaniem danych osobowych oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

Rozwiązywanie bieżących problemów w obszarze ochrony danych osobowych oraz uczestnictwo w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

Prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych/Rejestru Kategorii Przetwarzania Danych

Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych.

Proponowana przez nas usługa zewnętrznego inspektora ochrony danych stanowi skuteczne narzędzie, dzięki któremu otrzymają Państwo kompleksowe wsparcie w utrzymaniu procesów związanych z ochroną danych osobowych.

WSPARCIE

Wsparcie w obszarach prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego.

ZADZWOŃ

NARZĘDZIA

Oprogramowanie i  narzędzia pozwalające wykazać zgodność z RODO.


ZADZWOŃ

REALIZACJA

Realizacja lub wsparcie w realizacji wielu obowiązków spoczywających bezpośrednio na organizacji.

ZADZWOŃ

REAKCJA

Efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta.ZADZWOŃ

WDROŻENIE PRZEPISÓW RODO

RODO wymaga, aby organizacje, poruszające się w wyznaczonych prawem granicach, same zdefiniowały posiadane zasoby informacyjne, ryzyka związane z ich przetwarzaniem i dobrały do nich odpowiednie zabezpieczenia

Każdy administrator jest odpowiedzialny za wdrożenie „właściwych” procedur oraz „odpowiednich” zabezpieczeń, które będzie musiał zdefiniować samodzielnie, w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka.

Pełne i prawidłowe wdrożenie RODO to wieloetapowy proces,
można go podzielić na 3 grupy:

1

AUDYT OTWARCIA

Analiza ryzyka w procesach przetwarzania danych,
mapowanie procesów biznesowych, czynności przetwarzania,  środowiska teleinformatycznego.

2

OPRACOWANIE

Przygotowanie wzorów klauzul informacyjnych oraz zgód, aktualizacja umów z kontrahentami (umowy powierzenia). Tworzymy procedury, testujemy je oraz wspieramy budowanie świadomości pracowników. Wspieramy w ocenie ryzyka, ocenie skutków dla ochrony danych oraz dobieraniu odpowiednich zabezpieczeń do nich. Szkolenia pracowników (stacjonarne i dedykowane). Prowadzenie rejestrów czynności, procesorów, aktywów i innych.

3

PROCES

Ujęcie ciągłe i systemowe działania RODO.
Przy takim podejściu RODO okaże się pozytywnym czynnikiem poprawy jakości funkcjonowania organizacji.

Wdrożenie RODO to proces rozbudowany i szczegółowy. Począwszy od audytu diagnozującego problemy, przez przygotowanie dokumentacji, po dostosowanie środków ochrony danych osobowych. W
Wymaga monitorowania, weryfikacji i ciągłej poprawy jakości.
Warto pamiętać, że właściwym podejściem do wdrożenia RODO jest ujęcie systemowe – ciągłe i powtarzalne. Oparte na stałej poprawie jakości oraz podnoszeniu kwalifikacji personelu. To na nim bowiem spoczywać będzie obowiązek praktycznego stosowania nowych zasad, w tym odpowiedniego reagowania na incydenty związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Artur Majchrzycki

Ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych. Doświadczony specjalista ds. audytów i wdrożeń procedur przetwarzania danych osobowych. Od 2014 administrator bezpieczeństwa informacji, obecnie inspektor ochrony danych. Prowadzi szkolenia z przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Wykonawca wielu wdrożeń RODO.

Praktykujący inspektor ochrony danych.

KONTAKTdd

Point GbH

ul. Fabryczna 20A

53-609 Wrocław

tel. 501 15 11 15
email: rodo@moment24.pl